Życie w cytatach (7)

Do najbliższej stacji kolejowej prowadzą dwa wejścia. Jedne odkrytymi schodami z barierką i drugie, zabudownymi i zadaszonymi schodami, gdzie unosi się zapach amoniaku. Jeśli używamy tych drugich schodów, powtarzam dzieciom, żeby szły ostrożnie środkiem i nie dotykały ścian.
Julia, lat trzy i pół. Prowadzi Babcię i Dziadka na stację.
– Uważajcie, to są sikaniowe schody – ostrzega.