Życie w cytatach (4)

Julia, lat trzy.
– W szkole ja pomociłam moje renkawki, i ja wyszedłam na słonećko i one wysechły.