Z poradnika Umęczonej Matki Polki – porada XIX

Jeśli po wielu dniach obchodzenia w koło usytuowanej na środku pokoju dziecięcego kupki figurek, spinek, opasek, branzoletek, telefonów, torebek, portfeli, kluczyków, latarek, wisiorków i innej drobnicy należącej do twoich dzieci, która to drobnica wedle twojej wizji  powinna znajdować się posortowana w szafce z szufladkami zlokalizowanej obok łóżka jednej z córek, a tymczasem córkom najbardziej odpowiada w formie wyżej opisanej, masz już trochę dość, nie kłóć się z nimi, ani nie sprzątaj za nie.
Udaj się do sklepu i zakup drugą, najepiej identyczną szafkę z szufladkami, ustaw ją obok łóżka drugiej z córek i zakomunikuj, że mają się tą drobnicą sprawiedliwie podzielić i każda ma trzymać swoją w swojej szafce.
Następnie opuść pomieszczenie. Wróć po kwadrancie ze środkami opatrunkowymi, zaopatrz rany i ciesz się pustą podłogą.