Mama

Ania, lat cztery i pół. Ma na zadanie domowe podyktować coś o swojej mamie, mama ma to zapisać. Ania dyktuje:
„My mummy helps me to do everything and sometimes my ears don’t hear when my mummy talks to me.”*
Kurtyna.

* Moja mama pomaga mi we wszystkim i czasem moje uszy nie słyszą co mama do mnie mówi.