Dialogi na dziś

Julia, lat prawie trzy.
– Jula, nie chlap mnie.
– Mamo, ja tylko skaczem. To kałuża chlapa ciebie.

Ania, lat cztery i pół.
– To nos i uszy są w środku głowy połączone mamo?
– Tak kochanie.
– I uszy możom mieć katar też?
– Można tak powiedzieć.
– I co uszy zrobiom? One nie umiom smarkać.