Badania

Wiedza ludzkości podwaja się co cztery lata podobnież, i ja, córka emerytowanego nauczyciela akademickiego, sama mająca na koncie krótki i nieszczególnie pomyślny epizod pedagogiczny, za który z tego miejsca wszystkich moich byłych studentów przepraszam, mam swój własny, niemały całkiem wkład w ten naukowy rozwój wszechświata.
Otoż co kilka miesięcy, dla dobra ludzkości, poddaję się specyficznemu eksperymentowi naukowemu, i oto dziś zblilżam się powoli ku wnioskom końcowym moich badań, i w zasadzie z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę już dziś potwierdzić tezę, że pomimo całego postępu myśli i technologii jaki się dokonuje, pomimo, że można obecnie polecieć w kosmos, a nawet wrócić, to jednak jest dziedzina, w której ludzkość zawsze będzie stała w miejscu i nigdy nie zrobi przełomowego kroku do przodu.
Otóż zawsze jak się popije, to się ma kaca.