29.10.2013

– Aniu, trzymaj się mocno rączkami, żebyś nie wpadła do środka toalety.
– Dobrze. Muszem ulosnąć i będem mieć takom dużom pupę jak ty i nie wpadniem. Ty nie musisz czymać lonckami.