13.04.2013

Ania (lat 3) zauwżyła, że sprzątam dekoracje świąteczne (wielkanocne).
– Oł, ju chowasz święta?
– Tak kochanie, bo święta już się skończyły.
– Don łoly mamo, telaz Kołaj sydzie.*

* Mikołaj przyjdzie